+905306070360

Burun Estetiği

Estetik Burun Cerrahisi (Septorinoplasti)

Burun insan yüzünde en önemli estetik organlardan birisidir. Yapılan bilimsel çalışmalarda insan yüzüne bakıldığında en dikkat çeken organların göz ve burun olduğu tespit edilmiştir. Burun aynı zamanda çok önemli bir solunum organıdır. Maalesef toplumda burun tıkanıklığı ve şekil bozukluğu oldukça yaygındır. Bazen burun tıkanıklığı şekil bozukluğu ile beraber olup şekil düzeltilmeden iyi nefes almak mümkün değildir yani eğri burun doğru nefes almaz.

Estetik burun ameliyatı burnun estetik ve solunum fonksiyonunun normal hale getirildiği ameliyattır. Burun havayı alır, ısıtır, nemlendirir, temizler ve havayı uygun kıvam ve nemde akciğerlere gönderir. Burundan rahat nefes aldığımız zaman hava boğazımızı tahriş etmez. Ağız solunumu yaptığımız zaman boğazımız kurur faranjit ve larenjit gelişir. Ses tellerinde nodul oluşur. Çok konuşanlarda yani ağız solunumu yapanlarda bu şikayetlerin sık olmasının nedeni ağız solunumudur. Yani estetik burun ameliyatı burunu solunum fonksiyonunun gözetildiği, normal hale getirildiği yüz harmonisine uygun burun şeklinin yapıldığı bir ameliyattır. Burun şekli burun fonksiyonlarını bozmayacak şekilde olmalı ve burun şeklinin ameliyat olmuş görüntüsü vermemesi gerekir. Nihai burun şekline tabi ki hasta ile beraber karar verilmesi gerekir. İstenen burun şekli cinse, yaşa ve kültüre göre değişkenlik göstermektedir. Burun şeklinin yüz harmonisine uygun olacağı gibi cins, yaş ve kültüre uygun olmalıdır.

Estetik burun ameliyatı neden gereklidir?

Bizim yaptığımız burun ameliyatlarının yüzde 90'ının da burunda nefes alma şikayeti ile beraber burun şekil bozukluğu vardır. Genellikle insanlar burundan nefes alma ameliyatı olurken şeklini de düzeltiyim fikri taşımaktadır. Bence bu çok doğru bir karardır çünkü septoplasti dediğimiz burun iç ameliyatında çıkarılan kıkırdaklar estetik burun ameliyatında rekonstruksiyon için kullanılmaktadır. Önce burun içi daha sonra burun estetiği ameliyatı olayım fikrinde çok önemli olan kıkırdak yapılar bulunamamakta kulak veya kaburgadan kıkırdak almak zorunluluğu oluşabilmektedir. Hasta aileleri tarafından bize en sık sorulan sorulardan biriside bu burnun estetiğe ihtiyacı var mıdır sorusudur. Bu soru genellikle hasta tarafından değil çevresi veya ailesi tarafından sorulmaktadır. Bence doğru cevap ne doktorda nede çevresindedir hastanın kendisindedir. Benim cevabım: eğer fotoğraf çektirirken veya aynaya bakarken burun şekli ile ilgili bir rahatsızlığı varsa ameliyat olmalıdır, yoksa gerek yok şeklinde olmaktadır.

Antalya Burun Estetiği ve Antalya Estetik Merkezi Mediface

Estetik Burun ameliyatı kimlere yapılır?

Estetik burun ameliyatı burunda şekil bozukluğu olan ve şekil bozukluğuna bağlı nefes alma sıkıntısı olan kişilere yapılır. Burundaki her şekil bozukluğu nefes alma problemi ile beraber değildir. Ama büyük bir sıklıkla burun ucunun düşük olması nefes problemine neden olur ve hasta bundan haberdar değildir. Bu açıdan ameliyattan önce teferruatlı burun muayenesi gereklidir. Burun muayenesinin yanı sıra endoskobik olarak burun içi muayenesi de gereklidir. Burun etlerinin büyük olması, burun içi sinüzit akıntısının olup olmaması değerlendirilmelidir. Eğer kişide kendisini rahatsız edecek derecede şekil bozukluğu yanında nefes almasına engel olacak burun eti büyümesine sinüzit ameliyatı gerekirse estetik burun ameliyatı ile beraber tüm ameliyatlar aynı anda yapılabilmektedir.

Estetik Burun Ameliyatı Nasıl Yapılmaktadır?

Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Sadece burun ucu ameliyatları lokal anestezi ve sedasyon ile yapılabilir. Genel anestezi ile hasta tansiyon, nabız istediğimiz şekilde ayarlanabilmekte ve ameliyat daha az kanlı olmaktadır. Yeni nesil anestezik maddeler ile hastanın uyanması çok daha rahat ve konforlu şekilde olmaktadır. Ameliyat tekniği olarak açık veya kapalı teknik olabilir. Açık teknikte; burun delikleri ortasındaki kolumella dediğimiz yapının derisi ter V şeklinde kesilmektedir, kapalı teknikte; deri kesilmeden burun içinden kesilerek ameliyat yapılmaktadır. Eğer hastanın burun ucunda şekil olarak herhangi bir problem yok ise sadece burun kemiğinde çıkıntı var ise kapalı teknik tercih edilebilir. Burun ucu düzeltilmesi gereken vakalar, revizyon vakaları, travmatik ve kırık burun ameliyatında açık teknik tercih edilmektedir. Estetik burun ameliyatı açık veya kapalı olsun ameliyatın büyük bir çoğunluğunu rekonstriksiyon yani burnun yeniden yapılandırılması oluşturmaktadır. Eskiden yapılan redüksiyon yani sadece küçültme ameliyatı vakaların çok az bir kısmında uygulanmaktadır. Mutlaka burundan çıkarılan eğri kıkırdaklar burnu sağlamlaştırmak için ve daha iyi bir nefes almak için kullanılmaktadır. Son yıllarda tekniklerin daha iyi gelişmesi nedeni ile ameliyat sırasında çok az kanama olmakta ve ameliyattan sonra çok daha az kızarıklık ve şişlik olmaktadır. Delikli burun tamponları sadece bir gece hastada kalmakta ertesi sabah çıkarılmaktadır. Tamponlardaki delikler sayesinde gecede nefes alınabilmektedir. Burun ameliyatlarından sonra tampon konulması şart değildir. Ancak tampon konulduğu zaman sonraki günlerde daha az şişlik olmakta ve hasta daha rahat etmektedir. Hastaların yarısı ameliyattan beş, altı saat sonra eve gitmekte yarısı hastanede bir gece kalmakta ikinci gün taburcu olmaktadır. Bir hafta boyunca burun sırtında alçı kalmaktadır. Bir hafta sonra alçı ve dikişler alınıp tekrar ince bir flaster yapıştırılmakta bu da üç gün sonra hasta tarafından alınmaktadır. Hastalar normal ofis işlerine üç gün sonra başlayabilmektedirler. Alçı alındıktan sonra yani bir hafta-on gün sonra normal günlük işlerine başlayabilirler. Bir- bir buçuk ay sonra gözlük kullanabilir, yürüyüş ve hafif egzersizlere başlayabilir ağır spor ve egzersizlere iki ay sonra başlayabilirler.

Kapalı Teknik mi? Açık Teknik mi?

Burun ucu ameliyatının yapılacağı durumlarda açık teknik sadece burun kemeri düzeltilmesi ameliyatlarında kapalı teknik tercih edilebilir. Kapalı veya açık teknik aynı zamanda cerrahın alıştığı tekniğe bağlıdır. Bazı cerrahlar sadece kapalı teknik ile bazı cerrahlar sadece açık teknik ile her türlü ameliyatı yapabilmektedir.

Estetik Burun ameliyatı hem kapalı teknik denilen burun kesilerinin burun içinden yapıldığı yöntemle hem de açık teknik denilen ek olarak burun ucunda ters V şeklinde kesininde eklendiği yöntemle yapılmaktadır. Eğer kişinin burun ucuna yönelik bir işlem yapılacak ise açık tekniği uyguluyoruz çünkü kapalı yöntemde ne çıkardığını görüyorsun geride ne kaldığını ancak tahmin ediyorsun. Estetik burun cerrahisinde ne çıkardığından çok ne bıraktığın önemlidir. Burun ucu kesisi daha sonra gayet güzel iyileşmekte kesi yeri birkaç ay sonra kaybolmaktadır.

Septoplasti Deviasyon burun kemiği ameliyatı Nedir?

Burun içi kemik ve kıkırdak eğriliklerinin düzeltilmesi ameliyatıdır. Çıkarılan bu eğri kıkırdaklar burun ucu ve burun sırtının sağlamlaştırılması için yeniden kullanılırlar. Sıklıkla estetik burun ameliyatının bir parçası olarak yapılabilmekte veya tek başına yapılabilmektedir.

Septum Deviasyon ameliyatı ne kadar sürer anestezi kullanılır mı?

Septoplasti operasyonu yaklaşık olarak 15-20 dakika sürer, kişinin isteğine göre ya da işlemin zorluk derecesine göre, lokal, sedasyon ve genel olmak üzere 3 çeşit anesteziyle de yapılabilir.

Septum Deviasyonu ameliyatı sonrası dikkat etmek gereken hususlar nelerdir?

Bu işlemlerden sonra 24 saat süreyle tampon kullanılır, bu tamponlar ortasından hava alınabilen silikon tamponlardır. Hasta 6 saat sonra taburcu edilebilir, o gece yüksek yastıkta yatması gereklidir, ödem azaltmak için soğuk uygulaması yapılır, hastanın yüzünde morluk oluşmaz, ağrı ve hapşırık için ağrı kesici ve antihistaminik kullanılmalıdır. Tampon çıkartıldıktan sonra yumuşatıcı pomad ve spreyler kullanılmalıdır.

Septum Deviasyon ameliyatı ücretleri nelere göre değişkenlik gösterir?

İşlemin zorluk derecesine, anestezi tipine göre değişir.

Septum Devisyon ameliyatını Sgk karşılar mı?

Burun estetiği ile ilgili bir işlem yapılmamış ise SGK bu işlemleri karşılamaktadır.

Nasıl Bir Burun Yaptırmalıyım?

Nasıl bir burun olması gerektiği tamamen kişiseldir. Biz hekim olarak hastanın istediği burun şekli eğer onun fonksiyonunu bozacak şekildeyse hastayı bu konuda uyarırız. Kişinin burun şekli olarak istediği burun ile bizim anladığımız burun şekli tamamen farklı olabilir. Mutlaka çok detaylı bir şekilde konuşmak gerekir. Çoğu zaman bu bile yeterli değildir. Mutlaka hastanın değişik pozisyonlarda fotoğraflarını çekip fotoğraf üzerinde değişiklikler yapıp kişiye göstermek gerekir. Çünkü photoshop ta yapılan değişiklikler iki boyutlu olduğu için tüm değişikliği göstermez. Mutlaka kişiye daha önce yapılan ameliyat öncesi ve sonrası fotoğrafları göstererek tam olarak ne istediği anlaşılmaya çalışılır. Bazen bu bile yeterli değildir. Birkaç değişik pozisyonda muhtemel burun şekillerini hastaya göstererek ileride fikirlerinin tekrar değişme ihtimali üzerinde de konuşmak gerekir. Bu şekilde çok detaylı bir inceleme ile kişi ve hekim ortak bir burun şekli üzerinde anlaşması gerekir. Çoğu zaman hastalar medyadan değişik burun şekilleri getirmektedir. Kişinin anlatmak istediği burun şekli açısından bize ipucu verse de hiçbir zaman o burnun aynısını yaparız şeklinde bir önerimiz olmamaktadır. Çünkü yüz bir bütündür ve burnu yüz ile beraber değerlendirmek gerekir. Bazen bir yüzdeki güzel bir burun başka bir yüze uygun olmayabilir.

Yeni burnumun şeklini ameliyat öncesinde görme şansım var mıdır?

Yeni burun şeklini anlamak için hem teferruatlı konuşmaya hem fotoğraflar üzerinde değişiklik yapmaya hem de daha önce ameliyat olmuş hastaların öncesi ve sonrası fotoğraflarını inceleyerek kesin olmasa da ortak bir kanıya varılabilir. Burun estetiği ameliyatı öncesi doktor muayenesi ve neler yapılır? Öncelikle teferruatlı şekilde hasta şikayetleri dinlendikten sonra dıştan burun incelenir. Palpasyon ile burun kıkırdak yapıları hissedilir. Burun ucunda düşüklük parmak ile bası yapılarak değerlendirilir. Hasta normal şekilde ve kuvvetli şekilde nefes aldırılarak normal şartlar ve ekzersiz halinde burun yan duvarlarının çöküp çökmediği değerlendirilir. Daha sonra endoskobik olarak burun kıkırdak ve kemik yapılarının eğri olup olmadığı, burun etlerinin büyüklüğü ve sinüzite bağlı akıntıların varlığı araştırılır. Daha sonra 6 değişik pozisyonda burun fotoları çekilir ve photoshopta muhtemel burun şekilleri yapılarak hasta ile olması gereken burun şekli hakkında tartışılır. Daha önce ameliyat olmuş hastaların fotoğrafları üzerinde konuşmak en önemli kısımdır çünkü photoshoptan farklı olarak burunun bütünündeki değişiklikleri görme imkanı olmaktadır. Sine sinüzit ameliyatı gerekirse estetik burun ameliyatı ile beraber tüm ameliyatlar aynı anda yapılabilmektedir.

Revizyon Septorinoplasti

Burun ameliyatından sonra her ameliyattan sonra olduğu gibi istenmeyen yan etkiler olabilir. Genellikle erken dönem şişlikler kalıcı olmayıp burun sırtı şişlikleri 2 ayda burun ucu şişlikleri ise 9-12 ayda geçmektedir.

İkici bir ameliyat için 9 ay beklenmelidir. İkinci maliyetten korunmanın en iyi yolu birinci ameliyatı iyi yapmaktır. İyi ameliyat için çok tecrübe gereklidir.

Estetik burun cerrahisinde tecrübe demek için binlerce ameliyat gereklidir. Ameliyattan sonra oluşan burun tıkanıklıklarını da önceden öngörerek birinci ameliyatı da ona göre yapmak çok önemlidir.

20 yıl ve binlerce ameliyat tecrübemizle ikinci ameliyat ihtimalimiz oldukça düşüktür. Revizyon ameliyatı, oluşan probleme göre ameliyatın şekli değişkenlik göstermektedir.

Bazen dakikalarla bazen de birkaç saatlik operasyon gerekebilir. İlk önce yeterli doku varsa burun içi materyali yoksa kulaktan nadiren de kaburga kıkırdağı alınarak tamir yapılmaktadır.

Çok büyük oranda kulak kıkırdağı yeterli olmaktadır. Kulaktan kıkırdak almak kulakta estetik ve fonksiyonel eksiklik yapmamaktadır. Kulak arkasından yapılan bir kesi ile kıkırdak alınmakta burun iyileşirken kulakta iyileşmektedir.

Çok nadiren e olsa yapay sentetik malzemeler kullanılmakta ancak oran oldukça azdır. İkinci defa ameliyat sonrası burun düşer inanışı oldukça yanlış olup ikinci ameliyattan sonra da hem güzel hem de fonksiyon gören burun yapıla bilinmektedir.

Revizyon burun estetiği nedir? Yeniden Burun Estetik Ameliyatı Olma

Daha önce estetik burun ameliyatı olan bir hastanın burun şekil bozukluğu veya nefes problemi nedeni ile tekrar ameliyat olmasıdır. Normal şartlarda revizyon oranları %3-15 arası değişmektedir. Bu oran daha kötü olduğu anlamına gelmemektedir. Bu sadece hedeflenen burundan milimetrik sapmalardır. Daha kötü olma ihtimali binde bir gibi çok düşüktür. Revizyon burun ameliyatları çok basit veya daha önceki ameliyata bağlı olarak komplike olabilmektedir.

Revizyon burun ameliyatı neden yaptırmalıyım?

Burun şekil bozukluğu ve nefes alma problemi var ise yapılmalıdır. Böyle bir karara varmak için ameliyattan sonra bir yıl geçmelidir. Estetik burun ameliyatından sonra burun ucu şişliğinin oturması birkaç yıl alabilmektedir. Bu nedenle özellikle burun ucu revizyon ameliyatlarında acele etmemekte fayda vardır.

Doktor seçimini yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Tecrübe çok önemlidir. Klasik bir görüş olarak estetik burun ameliyatını anlamak ancak 200 ameliyattan sonra başlamaktadır. ABD de bir plastik cerrah yılda 20-30 estetik burun ameliyatı yapmaktadır. Bu süre göz önüne alındığında tecrübenin kaç yılda oluştuğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Tecrübe yanında doktorun bilgisi, daha önce yaptığı hastaların görüşlerinin internet kirliliği olmadan alınması önemlidir. Bunların yanında doktorun ameliyat yaptığı hastane, fiziki şartlar, ameliyattan sonraki bakım ve takip önemlidir. Ayrıca ve ziyaretçilerin doktorun önceki yaptığı işlemlerin sonuçlarına bakması da tavsiye edilir.

Maliyet Neye Göre Belirleniyor?

Maliyeti etkileyen faktörler kullanılan malzeme, ameliyat süresi, anestezi şekli, ameliyatın riskidir. Estetik cerrahinin sadece bir cerrahi branş değil sanat olduğu unutulmamalıdır. Maliyetten çok ameliyatın mükemmel olması önemlidir.

Randevu Talebi ve Detaylı Bilgi İletişim Formu

Hasta Yorumlarını Okumak İçin Tıklayın

Op.Dr. Hadi Nural

1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı yıl İstanbul Haseki Hastanesinde kulak burun boğaz ihtisasına başladı. 1993 yılında “horlama ve obstuktif uyku apnesinin cerrahi tedavisi sonuçları ve komplikasyonları” konulu tezi ile uzman olmuştur.1997 yılından itibaren Antalya ENT KBB merkezinde 2014 yılından itibaren ise Özel Mediface Tıp merkezinde görev almaktadır.

Esas ilgi ve uzmanlık alanı ise estetik burun cerrahisi ve fasiyal plasti cerrahisidir.

Yaklaşık 25 senelik cerrahi deneyimi bulunan Dr.Nural burun cerrahisi yanı sıra tez konusu olan horlama ameliyatı ,kepçe kulak ameliyatı ve bademcik ameliyatları da yapmaktadır.

Burun Estetiği, antalya burun estetiği, burun estetiği antalya,

© 2018, Mediface Tıp Merkezi. Tüm Hakları Saklıdır.